Långsamt ätande sengångare

Emma är en typisk sengångare. Hon tar god tid på sig att äta!

Nyfödd sengångare

Irmeli, vår nya sengångarunge, tas om hand av mamma Lillan.

Foto: Bo Jonsson

Jaramba på akvariet

Nu kan man gå in på Skansen-Akvariet i surfplattan.