Svartsvansad skallerorm
Svartsvansad skallerorm

Utbredning: Centrala och sydöstra delar av Arizona, centrala och sydöstra New Mexico, centrala och sydöstra Texas.

Kroppslängd: 75-125 cm.

Livslängd: 25-30 år.

Föda: Mindre däggdjur, fåglar och även ödlor.

Övrigt: Skallerormarna är förmodligen, tillsammans med kobrorna, de mest kända och fruktade ormarna. De har dessutom beroende på bl.a. westernfilmerna fått ett rykte om sig att vara aggressiva djur som biter vid första bästa tillfälle. Detta är helt fel, eftersom ingen orm anfaller utan att ha blivit provocerad först.

Skallerormarna har framför allt ett hemotoxiskt gift, d.v.s. ett gift som angriper blodbanorna på olika sätt. Risken att få en stor mängd gift injicerat i sig är inte så stor. Man räknar med att upp till hälften av försvarsbetten är s.k. ”torrbett”, vilket innebär att ormen inte sprutat in något gift överhuvudtaget. Vid injicering är det som mest 20-25 % av den totala mängden som injiceras.

Omkring 8 000 människor blir bitna av Skallerormar i U.S.A per år, men genomsnittligt avlider bara cirka 15 efter betten.

   
 

dvärgsilkesapa-med-diffus-kantskärpa-i-färg_fri

Kontakt

 

Skansen-Akvariet AB
Box 27807
115 93 Stockholm

Telefon: 08-666 10 00
info[at]skansen-akvariet.se